Aelodaeth blwyddyn Ffrindiau Parc Glynllifon

Gallwch brynu aelodaeth i Ffrindiau Parc Glynllifon (tocynnau tymor blwyddyn) arlein yma. Dim ond wrth gyrraedd derbynfa'r parc ei hun y gellir prynu tocynnau mynediad dydd. Gweinyddir tocynnau gan Adra (Cymru) Cyf ar ran Cyngor Gwynedd.