casgliad menter ty'n llan

Dyluniwyd y casgliad yma o nwyddau i godi arian i achub tafarn hanesyddol Ty'n Llan yn Llandwrog, chwarter milltir o leoliad Adra. Mae pob ceiniog o'r elw yn mynd tuag at y fenter gymunedol hon. Diolch am eich cefnogaeth!