Ein Siop yng Nglynllifon


Os hoffech weld ein nwyddau mewn cig a gwaed, beth am i chi ymweld â’n siop ger Caernarfon?

Mae'n siop wedi'i lleoli ym mharc gwledig Parc Glynllifon tu allan i Gaernarfon, mewn hen felin goed sy'n adeilad wedi'i restru ac yn llawn cymeriad.

Mae ein holl gynnyrch ar gael i'w prynu yn ogystal â chasgliadau o nwyddau nad ydynt ar gael ar ein gwefan.

Defnyddiwch ein gwasanaeth archebu a chasglu cyfleus - archebwch ar y wefan a chasglu eich nwyddau o'r siop yn rhad ac am ddim.

Ewch am dro o amgylch y gerddi, dewch i'r siop yna ewch am baned a chacen i'r caffi cyfagos. Edrychwn ymlaen i'ch gweld!

ORIAU AGOR YR HAF (EBRILL I MEDI)

Ar agor 7 diwrnod yr wythnos
Dydd Llun tan ddydd Sadwrn: 10am-5pm
Dydd Sul: 11am-4pm

ORIAU AGOR Y GAEAF (HYDREF I MAWRTH)

Ar agor 4 diwrnod yr wythnos, a phob dydd yn ystod gwyliau hanner tymor ysgol a thrwy Rhagfyr.
Dydd Iau tan ddydd Sadwrn: 10am-5pm
Dydd Sul: 11am-4pm

BLE MAE'R SIOP?

Mae'r siop ar yr A499 - ffordd Pwllheli :
Parc Glynllifon
Ffordd Clynnog
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5DY