Parc Glynllifon - cartref Adra

Mae Adra wedi'i leoli ym Mharc Glynllifon, parc gwledig gan Gyngor Gwynedd. Siop Adra hefyd yw derbynfa'r parc - gallwch dalu ffi mynediad ar gyfer y gerddi yn y siop neu brynu arlein yma. Rhaid prynu tocynnau dydd ar ddiwrnod yr ymweliad.

Gyda milltiroedd o lwybrau natur trwy'r coed, nodweddion hanesyddol trawiadol a cherfluniau cyfoes, mae'n le perffaith i ddod am bicnic ymlaciol, i ddod am dro hamddenol neu i dreulio amser gyda'r teulu. Os oes gennych gi, os ydych yn hoff o fyd natur, yn lonciwr neu'n blentyn chwilfrydig - mae rhywbeth i bawb yma.

Pethau i'w gweld a'u gwneud:

 • Llwybr coed sy'n nodi 50 o rywogaethau gwahanol
 • Helfa drysor a thaflenni gweithgaredd i blant
 • Cwrs cyfeiriannu
 • Arddangosfa hanesyddol am blas ac ystâd Glynllifon
 • Injan stêm hanesyddol
 • Caffi, gweithdai creft, digon o le parcio am ddim ar gyfer bysus a cheir.

Dewch i fwynhau awyrgylch arbennig hen erddi pleser y plasty. Mae gerddi parc Glynllifon yn erddi rhestredig Gradd Un ac yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Maent yn gartref i beth o'r fflora a'r ffawna mwyaf prin yn y wald, i ddetholiad amrywiol o goed a phlanhigion egsotig ac i sawl rhywogaeth o fywyd gwyllt prin. Yma ac acw yn y gerddi fe welwch ffoleddau sy'n dyddio'n ôl i'r ddeunafwd ganrif ynghyd â cherfluniau a gosodiadau cyfoes.

  Oriau agor a ffioedd mynediad:

  Ar agor drwy'r flwyddyn

  Dydd Llun-Sadwrn 10am-5pm
  Dydd Sul 11am-4pm

  Mae gan aelodau'r parc (Ffrindiau Parc Glynllifon) fynediad i'r Parc bob dydd drwy gydol y flwyddyn.

  Oedolion £6
  Plant £4
  Plant dan 3 £0
  Defnyddwyr cadair olwyn £4
  Mynediad teulu am ddiwrnod (2+2) £16

  Aelodaeth o'r parc:

  Oedolyn £30
  Plentyn £20
  Defnyddwyr cadair olwyn £20
  Teulu (2+2) £50

  Ariennir y gwaith o gynnal a chadw'r gerddi hanesyddol yn gyfan gwbl o'r ffi mynediad - diolch am eich cefnogaeth! Mae mynediad i'r siop, y caffi a'r gweithdai yn rhad ac am ddim.

  Am wybodaeth llawn ewch i: parcglynllifon.cymru

  Gweinyddir tocynnau mynediad i Barc Glynllifon gan Adra (Cymru) Cyf ar ran Cyngor Gwynedd. Nid oes gan Adra unrhyw gyfrifoldeb dros reolaeth na gwaith cynnal a chadw'r parc.

  Lleoliad:

  Mae Parc Glynllifon ger pentref Llandwrog, fymryn oddi ar brif ffordd yr A499 rhwng Caernarfon a Phwllheli.

  Parc Glynllifon, Ffordd Clynnog, ger Caernarfon, Gwynedd, LL54 5DY
  parcglynllifon@gwynedd.gov.uk

  www.facebook.com/parcglynllifon