Tocynnau mynediad Parc Glynllifon

Derbynfa'r Parc yn y siop ar gau? Na phoener, gallwch brynu tocynnau mynediad dydd* a thocynnau tymor Parc Glynllifon arlein yma.

*Rhaid prynu'r tocynnau dydd ar ddiwrnod yr ymweliad, a dim ond ar y dyddiad hwnnw maent yn ddilys. Ni ellir trosglwyddo na chael ad-daliad am docynnau.

Gweinyddir y tocynnau gan Adra (Cymru) Cyf ar ran Cyngor Gwynedd.