Tocynnau mynediad Parc Glynllifon

Gallwch brynu tocynnau mynediad dydd* a thocynnau tymor Parc Glynllifon arlein yma.
*Rhaid prynu'r tocynnau dydd ar ddiwrnod yr ymweliad, a dim ond ar y dyddiad hwnnw maent yn ddilys. Gweinyddir y tocynnau gan Adra (Cymru) Cyf ar ran Cyngor Gwynedd.